Ons eigen geluk hangt af van de glimlach van de anderen - Albert EinsteinAlle werknemers in Nederland verdienen tenminste het minimumloon. Velen hebben daarnaast ook nog andere inkomsten. Bijvoorbeeld in de vorm van toeslagen, hypotheekrente-aftrek, uitkeringen etc. Toch blijkt uit het rapport ‘Personeel met schulden’ van het Nibud dat 62% van de werkgevers te maken heeft met personeel met financiële problemen.

Het hebben van geldzorgen zorgt voor stress en een verminderde concentratie. Bovendien kan het tot depressies leiden. Kortom een hoger ziekteverzuim! Het is dus van belang dat je als werkgever niet alleen aandacht hebt voor de fysieke gezondheid van je werknemers, maar ook let op hun financiële gezondheid. Deze namelijk draagt ook bij aan duurzame inzetbaarheid.

Ook voor de financiële gezondheid van de onderneming zelf is het beter geldproblemen van medewerkers te helpen oplossen. Geldproblemen van medewerkers brengen namelijk hoge kosten met zich mee. Gemiddeld EUR 13.000,00 per jaar bij een medewerker met een modaal inkomen. Deze kosten zitten met name in het verwerken van loonbeslagen, het opvangen van (ziekte-)verzuim en productiviteitsverlies.


Wat kan BinnenBudget voor je (werknemer) betekenen?

Is het duidelijk dat een medewerker budgethulp nodig heeft en wil je de helpende hand bieden, dan biedt BinnenBudget Coaching het volgende totaal pakket:

 • Intakegesprek  

 • Algemene terugkoppeling met coachingsadvies*

 • Opzetten persoonlijk budgetcoachingsplan incl. financieel overzicht  

 • 5 coachingsgesprekken

 • Mogelijkheid om tussentijds contact op te nemen via telefoon / Whatsapp / e-mail voor vragen of advies

 • Evaluatie met gezamelijke algemene terugkoppeling


BinnenBudget werkt volgens de LEAN Sigma methode. Dit houdt in dat aan het budgetcoachingstraject vorm is gegeven met behulp van DMAIC. Door via deze methode te werken, worden de juiste problemen aangepakt en zijn de vorderingen gedurende het hele traject zichtbaar.

 • Eerst D(efinieren) we het probleem. Wat zijn de klachten, hoe groot is de impact?

 • Vervolgens wordt er (ge)M(eten). In dit traject betekent dat een financieel overzicht maken.

 • Daarna worden de metingen (ge)A(naliseerd). De oorzaak van het probleem wordt hiermee vastgesteld.

 • In de I(mprove)-fase wordt het budgetcoachingsplan opgesteld en start het coachen op verbetering. In de 5 coachingsgesprekken gaan we met behulp van oefeningen de financiën en het financiële gedrag verbeteren.

 • Als laatste worden de resultaten (ge)C(ontroleert), om na het beëindigen van het traject de verbeteringen vol te kunnen houden.


De kosten voor dit coachingstraject bedragen EUR 585,- excl. BTW en excl. reiskosten ad EUR 0,30 p/km.

* Bij een noodzakelijke doorverwijzing naar schuldhulpverlening wordt alleen het intakegesprek ad EUR 50,- per uur, excl. BTW en reiskosten in rekening gebracht.