Ons eigen geluk hangt af van de glimlach van de anderen - Albert Einstein

Wiens probleem?

Als werkgever is het niet je taak om ervoor te zorgen dat je werknemers uitkomen met hun inkomen. In Nederland is er immers een minimumloon afgesproken.  Dat ontvangen je werknemers en waarschijnlijk nog wel meer. Zoals toeslagen, hypotheekrente-aftrek, uitkeringen etc. Toch blijkt uit het rapport ‘Personeel met schulden’ van het Nibud dat 62% van de werkgevers te maken heeft met personeel met financiële problemen.

Voor de werkgever brengt dit kosten met zich mee. Bij een modaal inkomen zijn de kosten voor de werkgever gemiddeld EUR 13.000,00 per jaar. Deze kosten zitten met name in het verwerken van loonbeslagen, (ziekte-)verzuim en productiviteitsverlies*.

Financiële gezondheid draagt bij aan duurzame inzetbaarheid. Het hebben van geldzorgen zorgt voor stress en kan tot depressies leiden. Het is dus van wezelijk belang dat je als werkgever niet alleen aandacht hebt voor de fysieke gezondheid van je werknemers, maar ook voor hun financiële!


Hoe weet je of je werknemer financiële problemen heeft?

De meest voor de handliggende indicator daarvoor is als er op het loon van je werknemer beslag is gelegd. Ook regelmatige verzoeken om een voorschot en een hoog ziekteverzuim kunnen tekenen zijn van schulden. Een andere indicator kan zijn dat de werknemer onder werktijd zijn financiële privé zaken regelt. Hij stressgevoeliger dan anders is, geld leent van collega’s of onrustig is bij latere salarisbetalingen.   


Wat kun je als werkgever doen?

Preventie kan in deze met hoofdletters geschreven worden. Door de signalen van geldzorgen in een vroeg stadium serieus te nemen en bespreekbaar te maken, kun je escalatie voorkomen. Je kunt dan ook helpen bij het vinden van oplossingen. Kijk voor meer informatie en tips ook eens op de site: www.financieelgezondewerknemers.nl     


Wat kan BinnenBudget voor je (werknemer) betekenen?

  • Bijna iedereen houdt financiële problemen liever privé. Toch het gesprek er over aan gaan, kan daarom een lastige kwestie zijn. Maar om de problemen te kunnen aanpakken, heeft de medewerker wellicht een steuntje in de rug nodig. BinnenBudget Coaching kan HR of de leidinggevende helpen het gesprek aan te gaan. 
  • Een budgetcoachingstraject is een duurzame manier om je werknemer te ondersteunen. Tijdens dit traject wordt aandacht besteed aan het op orde brengen van de thuis-administratie, het creeëren van overzicht in de in- en uitgaven en aan gedragsverandering met betrekking tot het omgaan met geld. Hiermee krijgt je medewerker de vaardigheden om de financiële problemen aan te pakken en te voorkomen!

* Daarnaast kan het bedrijf ook nog risico lopen vanwege diefstal, fraude en het feit dat personeel met geldproblemen vatbaarder is voor omkoping en chantage aldus het Nibud.